Контраст
Шрифт

Медичне забезпечення особового складу

Інформація щодо роботи медичних підрозділів ГУ ДСНС України у Миколаївській області області

 

Медичного забезпечення особового складу в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до Порядку організації медичного забезпечення в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій який затверджено Наказом МВС України від 14 серпня 2014 року № 831.

Цей Порядок визначає основні правові, організаційні та соціальні засади медичного забезпечення в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У системі ДСНС України обслуговуються такі категорії осіб (далі - прикріплений контингент):

особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (далі - особи рядового і начальницького складу);

курсанти та ліцеїсти навчальних закладів цивільного захисту (далі - курсанти);

основні працівники професійних аварійно-рятувальних служб та працівники цивільного захисту (далі — рятувальники);

ветерани служби цивільного захисту (військової служби, органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони), звільнені в запас (відставку) з МНС України та ДСНС України (далі - ветерани);

особи, які відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” мають право на користування закладами охорони здоров’я ДСНС України, у тому числі при виході на пенсію та зміні місця роботи або служби (далі - ветерани війни та прирівняні до них особи);

особи, звільнені зі служби цивільного захисту, визнані інвалідами війни внаслідок захворювання, каліцтва, пов’язаного з виконанням службових обов’язків, та інші інваліди, які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі - інваліди);

члени сімей осіб рядового і начальницького складу, курсантів навчальних закладів цивільного захисту, загиблих під час проходження військової служби (служби цивільного захисту) (далі - члени сімей загиблих).

Медичне забезпечення в системі ДСНС України включає комплекс лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних, організаційно-методичних, протиепідемічних заходів та заходів медичного постачання, спрямованих на збереження життя і здоров’я осіб, зазначених у пункті 2 розділу І цього Порядку, забезпечення оперативного медичного реагування на надзвичайні ситуації, надання своєчасної медичної допомоги рятувальникам та проведення їх медико-психологічної реабілітації, що здійснюються закладами охорони здоров’я ДСНС України.

Завдання закладів охорони здоров’я ДСНС України визначаються відповідно до основних завдань організаційних структур ДСНС України, стану здоров’я, фізичного розвитку, рівня і характеру захворюваності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, умов їх розміщення (побуту), у тому числі під час виконання завдань за призначенням, санітарно-епідемічної обстановки, кліматогеографічних особливостей території (району) проведення аварійно-рятувальних робіт та масштабу медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.

Медичні працівники та інші особи закладів охорони здоров’я ДСНС України, яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.

Медична допомога в закладах охорони здоров’я ДСНС України надається на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників.

 

Порядок прикріплення на медичне забезпечення

1. Постановка на медичний облік зазначених осіб, здійснюється через органи (підрозділи) ДСНС України, до складу яких входять заклади охорони здоров’я ДСНС України:

особи рядового і начальницького складу, рятувальники, курсанти, ветерани, ветерани війни та прирівняні до них особи, які працюють у системі ДСНС України, - за місцем проходження служби (навчання, роботи);

непрацюючі в системі ДСНС України ветерани, інваліди і ветерани війни та прирівняні до них особи - за останнім місцем проходження служби (роботи); у разі відсутності в органах і підрозділах цивільного захисту за останнім місцем проходження служби (роботи) закладів охорони здоров’я ДСНС України або зміни місця проживання - при територіальних органах ДСНС України в областях та місті Києві відповідно до реєстрації місця проживання, зазначеної в паспорті особи;

члени сімей загиблих - за останнім місцем проходження служби загиблого або місцем проживання сім’ї загиблого.

2. Особи рядового і начальницького складу, які проходять службу, та ветерани, ветерани війни та прирівняні до них особи, які працюють в органах чи підрозділах цивільного захисту, що не мають у своєму складі закладів охорони здоров’я ДСНС України та не підпорядковуються територіальним органам управління (центрального підпорядкування), ставляться на медичний облік у головних управліннях (управліннях) ДСНС України в областях - за територіальним принципом.

У місті Києві згадані вище особи, у тому числі зі складу апарату ДСНС України, ставляться на медичний облік в Управлінні забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України.

3. Постановка на медичний облік осіб рядового і начальницького складу, рятувальників, курсантів, працюючих ветеранів, ветеранів війни та прирівняних до них осіб здійснюється на підставі списків, затверджених керівником органу (підрозділу) ДСНС України, що надаються підрозділами по роботі з персоналом.

4. Постановка на медичний облік інвалідів, непрацюючих ветеранів, непрацюючих ветеранів війни та прирівняних до них осіб здійснюється на підставі заяви, зразок якої наведено у додатку до цього Порядку, рішенням керівника органу (підрозділу) ДСНС України.

До цієї заяви додають документи, що підтверджують право на медичне забезпечення у закладах охорони здоров’я ДСНС України:

непрацюючі ветерани - копії посвідчень пенсіонера ДСНС України (МНС України) та ветерана служби цивільного захисту (військової служби, органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони), копію сторінок паспорта громадянина України (із

Організація та забезпечення медико-санітарної допомоги прикріпленому контингенту в закладах охорони здоров’я ДСНС України покладаються на керівника цього закладу.

У разі відсутності закладів охорони здоров’я ДСНС України організація медико-санітарної допомоги прикріпленому контингенту в закладах охорони здоров’я інших центральних органів виконавчої влади здійснюється посадовими особами медичного структурного підрозділу територіального органу ДСНС України в областях та місті Києві.

Контроль за якістю надання медико-санітарної допомоги відповідно до державних соціальних нормативів та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я покладається на керівника медичного структурного підрозділу територіального органу ДСНС України в областях та місті Києві.

 

Проходження особовим складом щорічного профілактичного медичного огляду

З метою своєчасного виявлення захворювань та збереження здоров’я прикріплені контингенти та працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щороку проходять чергові та позачергові профілактичні медичні огляди в порядку, передбаченому законодавством України.

На прохання особи рядового чи начальницького складу або рятувальника проводиться позачерговий медичний огляд, якщо така особа вважає, що погіршення стану її здоров’я пов’язане з виконанням нею професійних обов’язків або перешкоджає подальшому проходженню служби.

Позачерговий медичний огляд особи рядового чи начальницького складу або рятувальника може проводитися за ініціативою роботодавця, якщо стан здоров’я такої особи перешкоджає подальшому проходженню служби або виконанню службових обов’язків за контрактом.

Санаторно-курортне лікування прикріплених контингентів здійснюється на підставі Кодексу цивільного захисту України, Законів України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та інших нормативно-правових актів, які визначають порядок санаторно-курортного лікування.

 

При наданні медичної допомоги у закладах охорони здоров’я ДСНС України прикріплені контингенти забезпечуються безоплатно:

лікарськими засобами відповідно до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів

виробами медичного призначення, в тому числі матеріалами для зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

інвентарним медичним майном (тимчасово) на період лікування або реабілітації.

Особам, які мають право на безоплатне отримання лікарських засобів та виробів медичного призначення, витрати на придбані за власні кошти в інших аптеках України за рецептами лікарів закладів охорони здоров’я лікарські засоби, що входять до Переліку лікарських засобів, відшкодовуються за рахунок та в межах кошторисних призначень ДСНС України на підставі їх рапорту (заяви), до якого додаються оригінали відповідних документів, що підтверджують ці витрати.

Дозвіл на виплату компенсації за придбані лікарські засоби (вироби медичного призначення) надає керівник підрозділу, до якого прикріплена на медичне обслуговування особа.

Забезпечення за медичними показаннями технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення інвалідів, а також компенсація їм витрат за придбання зазначених засобів за власні кошти здійснюються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

У разі відсутності за місцем проходження служби чи проживання прикріпленого контингенту закладів охорони здоров’я ДСНС України, а також у разі відсутності в таких закладах (підрозділах) необхідних відділень, фахівців, спеціального обладнання безоплатна медична допомога зазначеним особам надається в закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, інших державних або комунальних закладах охорони здоров’я за рахунок коштів, передбачених на утримання ДСНС України.

Особам рядового і начальницького складу, рятувальникам, курсантам під час відрядження, відпустки поза межі регіону, в якому вони проходять службу, медична допомога при необхідності надається у закладах охорони здоров’я ДСНС України, на території яких перебуває зазначена особа.

У разі необхідності лікування особи рядового і начальницького складу, рятувальника або курсанта в закладі охорони здоров’я, розташованому в іншому регіоні, медична допомога організовується через орган (підрозділ) ДСНС України того регіону, в якому розташований заклад. Питання направлення хворого на лікування до лікувально-профілактичного закладу іншого регіону врегульовуються шляхом взаємодії керівників медичних структурних підрозділів органів управління (підрозділів) ДСНС України зазначених регіонів.

 

Організація медико-психологічної реабілітації

Особи, які безпосередньо брали участь у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт або залучалися до цілодобового чергування, пов’язаного з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації, мають право один раз на рік пройти безоплатно курс медико-психологічної реабілітації строком не менш як 14 діб, а ті з них, які отримали травми або брали участь у проведенні аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних із загибеллю людей, зобов’язані пройти відповідне лікування та реабілітацію в центрах медико-психологічної реабілітації.

Висновок про необхідність направлення на медико-психологічну реабілітацію основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб та працівників цивільного захисту надають лікарсько-експертні комісії ДСНС України або медико-соціальні експертні комісії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, за місцем роботи.

Висновок про необхідність направлення на медико-психологічну реабілітацію осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту надають лікарсько-експертні комісії ДСНС України.

 Станом на 01.12.2022 путівки на медико-психологічну реабілітацію МРЦ “Одеській” відсутні.

Про новий штам коронавірусу "Дельта"

Функціонування медичного центру ДСНС України в умовах воєнного стану

 

ПУНКТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я:

 

Посада П.І.Б Міській
Начальник пункту ОЛЕКСІЄНКО Алла Вячеславівна (0512) 47‑84‑91
Лікар (спеціаліст) МЕДВЕДЄВА Людмила Анатоліївна (0512) 47‑84‑91
Фельдшер – завідувач аптеки КРИВОРУЧКО  Ірина Ігорівна (0512) 47‑84‑91
Медична сестра ЗІМІНА Валентина Василівна (0512) 47‑84‑91