ГоловнаДіяльністьОсвіта і наукаСлужбова підготовкаПлан-конспект проведення заннятя з функціональної підготовкиПлан-конспект Вересень
 Версія для друку

Р О З К Л А Д З А Н Я Т Ь

зі службової підготовки з начальницьким складом апарату Головного управління

ДСНС України у Миколаївській області на вересень 2020/2021 навчального року

ТЕМА 1.1 Поняття корупції. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Практичні аспекти створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, налагодження ефективної взаємодії з викривачами та гарантії їх захисту за законодавством України

ТЕМА 1.5 Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб

ТЕМА 1.9 Організація та розвиток електронного документообігу в органах та підрозділах цивільного захисту ДСНС

ТЕМА 3.1 Психологічні особливості спілкування (обміну інформації) з населенням за допомогою (сучасних) засобів зв’язку (телефон, радіостанція тощо). Специфіка спілкування в умовах обмеженого часу. Безконфліктне спілкування з особами, що здійснюють хибні виклики

ТЕМА 6.1 Порядок надання домедичної допомоги постраждалим у разі раптової зупинки серця

ТЕМА 6.2 Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при серцевому нападі

ТЕМА 6.3 Порядок проведення серцево-легеневої реанімації з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора

ТЕМА 5.1. Порядок організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. Контроль за її станом

ТЕМА 5.2. Основні положення Порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах управління та підрозділах ОРС ЦЗ ДСНС

ТЕМА 5.3. Організація реагування на надзвичайні ситуації, склад та завдання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. План реагування на надзвичайні ситуації державного рівня

ТЕМА 5.4 Організація пожежно-рятувальних робіт і пожежогасіння пожежно-рятувальними підрозділами, склад та завдання штабу на пожежі. Розроблення, коригування та відпрацювання планів (карток) пожежогасіння

ТЕМА 4.7 Порядок призначення на посади, переміщення по службі осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

ТЕМА 4.6 Права, обов’язки і відповідальність осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

ТЕМА 2.1 Організація взаємодії сил і засобів органів та підрозділів цивільного захисту, підрозділів центральних і місцевих органів влади, аварійно-рятувальних та комунальних служб під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, гасіння пожеж.

ТЕМА 2.4 Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при виробничих аваріях із радіаційним забрудненням, при аваріях з витоком небезпечних хімічних речовин, при епідемії, епізоотії та епіфітотії. Визначення режимів робіт особового складу

ТЕМА 2.2 Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при аваріях з витоком небезпечних хімічних речовин. Визначення режимів робіт особового складу у зоні хімічного забруднення. Основі види небезпечних хімічних речовин. Маркування та знаки небезпеки небезпечних вантажів

    Твіт