ГоловнаДіяльністьОсвіта і наукаНавчальний пункт аварійно- рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС УкраїниПРАВИЛА ПРИЙОМУ до навчального пункту Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Миколаївській області
 Версія для друку
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до навчального пункту Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Миколаївській області
Загальна частина
1.1. Правила прийому до навчального пункту аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Миколаївській області (далі – навчальний пункт) розроблені на підставі Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про освіту», Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499, Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 593, Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419.
1.2. Прийом до навчального пункту здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник".
1.3. Навчальний пункт здійснює професійно-технічне навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації за професіями, відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (протокол акредитаційної комісії від 17.11.2015 № 119), а також відповідно до професій, отриманих в результаті подальшого розширення ліцензійної діяльності.
1.4. Громадяни України при вступі до навчального пункту мають рівні права відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин. 
1.5. До навчального пункту приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, без вимог до стажу роботи, окрім особливих випадків, що визначені кваліфікаційними характеристиками та ДСПТО.
1.6. Обмеження допускаються за віковими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Положенням про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 593.
1.7. Навчання громадян, які працевлаштовуються в ДСНС України, здійснюється за бюджетний рахунок. Прийом громадян понад державне замовлення, здійснюються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
 
 
2. Приймальна комісія
2.1. Прийом до навчального пункту здійснює приймальна комісія за результатами проведення вхідного контролю після направлення кандидатів на навчання керівником органу чи підрозділу цивільного захисту, який має право призначати на посади.
2.2. Правила прийому до навчального пункту доводяться до відома вступників через інформаційні стенди та передбачають прийом на навчання у відповідності до плану-графіку комплектування у навчальному пункті.
2.2. Очолює приймальну комісію начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Миколаївській області, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.
2.3. Приймальна комісія:
проводить вхідний контроль шляхом співбесіди з кандидатом на навчання щодо його майбутньої професії;
вивчає ділові та особисті якості, результати попередньої трудової діяльності (проходження служби), мотиви вступу на службу цивільного захисту шляхом анкетування та опитування;
проводить з вступниками бесіди з питань умов навчання, його тривалості та результатів; системи оцінювання; дотримання дисципліни та законності; правил проживання слухачів у гуртожитку.
вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
2.4. На підставі рішення приймальної комісії кандидати, які успішно пройшли вхідний контроль, зараховуються на навчання наказом начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
2.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на проходження вхідного контролю у визначений час, або не пройшли вхідного контролю, на навчання не зараховуються і підлягають відправленню до замовників, що їх відібрали, для вирішення питання щодо подальшого проходження служби (трудової діяльності).
 
 
 
 
3. Документи для вступу
3.1. Особи рядового і начальницького складу, які направляються на навчання, повинні прибути до навчального закладу напередодні дня початку занять у встановленій формі одягу та мати при собі:
припис про направлення на навчання;
службове посвідчення встановленого зразка;
паспорт;
посвідчення про відрядження;
медичну довідку про стан здоров’я;
спортивну форму одягу;
речі особистої гігієни;
необхідне письмове приладдя.
3.2. Вступники подають документи згідно переліку для реєстрації у Єдиній державній електронній базі з питань освіти:
копії документів про отримання повної загальної середньої освіти (оригінал або його завірену копію);
копії документів про попередню освіту (у разі наявності);
копії документів, що засвідчують особисті данні (паспорт, ідентифікаційний код).
3.3. Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
 
4. Умови прийому та зарахування
4.1. Не пізніше наступного дня після проведення вхідного контролю, приймальна комісія приймає рішення, оформлює протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до навчального пункту.
4.2. У разі оскарження результатів співбесіди вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.
4.3. Зарахування до навчального пункту здійснюється наказом начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Миколаївській області, підписаним не пізніше наступного дня.
4.4. Зарахування здійснюється у межах державного замовлення. У разі перевищення державного замовлення навчання здійснюється на договірних умовах за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, але в межах ліцензованого обсягу.
4.5. На підставі заяви слухача приймальна комісія приймає рішення про поселення в гуртожиток.
5. Прикінцеві положення
 
5.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 3 днів від дня їх початку, відраховуються з навчального пункту.
5.2. Особам, які не зараховані до навчального пункту, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.
5.3. Матеріали, які засвідчують результати співбесіди вступників, зберігаються у справі куратора протягом терміну навчання.
5.4. Контроль за дотриманням правил прийому до навчального пункту здійснюється Головним управлінням ДСНС України у Миколаївській області та Департаментом освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації.

 

    Твіт